#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bán hết những tài sản mình có vẫn không đủ để trả món nợ khổng lồ bố mẹ cô gây ra rồi bỏ trốn, em giám đốc xinh đẹp đã đến bước đường cùng đến xin khất chủ nợ nhưng tên chủ nợ nham hiểm hắn ta thấy nữ giám đốc xinh đẹp muốn xơi nên cho thủ hạ đi chuốc thuốc mê rồi đưa em ấy vào căn phòng bí mật. Tỉnh dậy thấy mình bị trói chặt và cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân. Tên chủ nợ muốn giam giữ cô lại khi nào trả nợ xong mới thả cô ra, bắt cô trả nợ bằng tình dục cho hắn và số tiền quá lớn nếu không có người sớm chuộc cô về thì cô sẽ phải bán dâm cả đời cho hắn.

Diễn viên tham gia phim

N/A